Tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nén tâm hương cho người nằm xuống

Từ những gì đã trải qua ở đại dịch Covid-19, chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm đối diện với những hoàn cảnh tương tự trong tương lai, giảm thiểu những thiệt hại. Nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ […]